Tráng miệng

 • Kem_resize

  Kem ly (2 vị) 45,000 Đ

  Lựa chọn các vị: Socola/Vani/Vani chip/Dâu/Rum nho khô

 • Crepe kem chuoi_resize

  Bánh crepe chuối 35,000 Đ

 • Sua chua_resize

  Sữa chua nhà làm 18,000 Đ

 • Crepe bookusa_resize

  Crepe BOOKusa 45,000 Đ

  Với hoa quả tươi và 2 vị kem

 • Panna cotta cappuccino_resize

  Panna cotta cappuccino 39,000 Đ

 • Panna cotta xoai_resize

  Panna cotta xoài 39,000 Đ

 • kem-xoi

  Kem xôi vừng dừa 42,000 Đ

 • Banh-cookies-cac-loai

  Bánh cookies các loại 10,000 Đ

 • pub-ding-nho-kho

  Pudding nho khô 45,000 Đ